ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ A.E.
Η Eταιρεία:

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

Η Eurofilm ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. εξειδικεύεται στην παραγωγή και εμπορία φιλμ πολυαιθυλενίου. Βελτιώνει επιμελώς τα υλικά που παράγει και πρωτοπορεί με καινοτόμα είδη. Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα αναλόγως των απαιτήσεων των πελατών μας.

Η Eurofilm ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. είναι μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής με έδρα το Ζευγολατιό Κορινθίας. Παράγει ποικιλία ΡΕ φιλμ από τις καλύτερες Α’ ύλες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Προμηθεύουμε την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή αγορά με προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας για αγροτική, βιομηχανική και καταναλωτική χρήση. Η πολυετής εμπειρία μας και οι επενδύσεις σε σύγχρονες γραμμές παραγωγής και ανθρώπινο δυναμικό, επιβεβαιώνονται από την ικανοποίηση των πελατών μας.

Η εξαγωγική μας δραστηριότητα επεκτείνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. Ο κύριος όγκος εξαγωγών μας είναι στις εξής χώρες: Γερμανία, Αγγλία, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σουηδία, Ελβετία, Αυστρία, Κύπρος, Βόρεια  Μακεδονία, Νορβηγία, Ιταλία, και  Λιθουανία.

Επικοινωνία & Social Media

Τρέχουσες Αγγελίες Εργασίας


Εργοδηγός Βάρδιας, βιογραφικά που έχει λάβει: 6

2022 © Copyright TradeDesk Team Ltd | All Rights Reserved