Επιλέξτε το οικονομικό πακέτο και χρονικό διάστημα των υπηρεσιών μας

Starter Pack 2 Weeks

 • Σύνταξη της κατάλληλης αγγελίας ανάλογα με την θέση
 • Προώθηση της αγγελίας στο xe.gr
 • Προώθηση και διαφήμιση της αγγελίας στα Κοινωνικά Δίκτυα
 • Δωρεάν χρήση της εφαρμογής
  Value Quests για 1 εβδομάδα
 • Αξιολόγηση βιογραφικών
 • Τηλεφωνικές συνεντεύξεις / τηλεσυνεντεύξεις
 • Συνεντεύξεις μέσω τηλεδιάσκεψης
 • Προώθηση βιογραφικών στο email σας
 • Προγραμματισμός συνεντεύξεων στον χώρο σας
 • Χώρος Εταιρικής Παρουσίασης και προβολή στους Εργαζόμενους
Test it

Starter Pack 4 Weeks

 • Σύνταξη της κατάλληλης αγγελίας ανάλογα με την θέση
 • Προώθηση της αγγελίας στο skywalker.gr
 • Προώθηση και διαφήμιση της αγγελίας στα Κοινωνικά Δίκτυα
 • Δωρεάν χρήση της εφαρμογής
  Value Quests
 • Αξιολόγηση βιογραφικών
 • Τηλεφωνικές συνεντεύξεις / τηλεσυνεντεύξεις
 • Συνεντεύξεις μέσω τηλεδιάσκεψης
 • Προώθηση βιογραφικών στο email σας
 • Προγραμματισμός συνεντεύξεων στον χώρο σας
 • Χώρος Εταιρικής Παρουσίασης και προβολή σε Εργαζόμενους
Test it

Business

 • Σύνταξη της κατάλληλης αγγελίας ανάλογα με την θέση
 • Προώθηση της αγγελίας στο skywalker.gr και στο xe.gr
 • Προώθηση και διαφήμιση της αγγελίας στα Κοινωνικά Δίκτυα
 • Δωρεάν χρήση της εφαρμογής
  Value Quests
 • Αξιολόγηση βιογραφικών
 • Τηλεφωνικές συνεντεύξεις
 • Συνεντεύξεις μέσω τηλεδιάσκεψης
 • Προώθηση βιογραφικών στο email σας
 • Προγραμματισμός συνεντεύξεων στον χώρο σας
 • Παρουσία μας σε τηλε-συνεντεύξεις έως 15 ώρες
 • Χώρος Εταιρικής Παρουσίασης και προβολή σε Εργαζόμενους
Popular

Business Triple

 • Το πακέτο αυτό προσφέρει όλες τις υπηρεσίες του Business για 3 αγγελίες διαφορετικών ειδικοτήτων
 • Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναζητούν πολλές ειδικότητες ταυτόχρονα, όπως Αλυσίδες Καταστημάτων, Εργοστάσια, Ξενοδοχεία ή Ομίλους Εταιρειών
Corporate

Professional

 • Σύνταξη της κατάλληλης αγγελίας ανάλογα με την θέση
 • Προώθηση της αγγελίας στο skywalker.gr και στο xe.gr
 • Προώθηση και διαφήμιση της αγγελίας στα Κοινωνικά Δίκτυα
 • Δωρεάν χρήση της εφαρμογής
  Value Quests
 • Αξιολόγηση βιογραφικών
 • Τηλεφωνικές συνεντεύξεις
 • Συνεντεύξεις μέσω τηλεδιάσκεψης
 • Προώθηση βιογραφικών στο email σας
 • Προγραμματισμός συνεντεύξεων στον χώρο σας
 • Παρουσία μας σε τηλε-συνεντεύξεις έως 30 ώρες
 • Χώρος Εταιρικής Παρουσίασης και προβολή στους Εργαζόμενους
Elegant

Personalized

 • Κάντε μια εξατομικευμένη πληρωμή προς την εταιρεία μας
 • Επιλέξτε για 1 ή περισσότερες πληρωμές και αναγράψτε το ποσό της Προσφοράς μας στο πλαίσιο που θα ανοίξει. Κατόπιν πατήστε το κουμπί "Πληρωμή"
Offer

Σημείωση: Σε επιλογή μακροχρόνιας συνεργασίας 3 – 6 ή 12 μηνών,
δεν προπληρώνετε στην αρχή όλο το ποσό αλλά μηνιαία μέσω πάγιων χρεώσεων του λογαριασμού σας