Υπηρεσίες HR
Μέσα από αυτές τις σελίδες φιλοδοξούμε να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες που Αναζητά η Επιχείρησή σας, μια Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Recruiting,
τους Εργαζόμενους που Πραγματικά Αξίζουν να Ενταχθούν στο Δυναμικό σας!
Πως λειτουργεί
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την Εξεύρεση των Ιδανικών Εργαζομένων για την Επιχείρησή σας,
Εύκολα και με Άμεσο Αποτέλεσμα!

Βήμα 1
Αρχικά σας καλούμε να συμπληρώσετε μια εύκολη φόρμα με όλα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε για τους Εργαζόμενους που αναζητάτε, τις αρμοδιότητες που θα αναλάβουν και τις αποδοχές που θα δικαιούνται.
Με αυτό το προφίλ Εργαζόμενου, η έμπειρη Ομάδα μας συντάσσει την σωστή αγγελία που θα προκαλέσει τα κατάλληλα ενδιαφέροντα, αλλά και θα διαφημίσει την εταιρεία και την επένδυσή σας σε Ανθρώπινο Δυναμικό.
Κατόπιν ξεκινά η προώθηση της αγγελίας αυτής, με στόχο να έχει τις περισσότερες θεάσεις, άρα και τα περισσότερα βιογραφικά.

Διαφημίζουμε την αγγελία σας:

 1. στο skywalker.gr
 2. στο xe.gr
 3. στο #εργασία όλων των Κοινωνικών Δικτύων
Βήμα 2 Αν το επιθυμείτε και κατόπιν της άδειάς σας,
Διαθέτουμε χώρο στην ιστοσελίδα μας κάτω από τη διεύθυνση:
valuequests.gr/τοόνομάσας ειδικά σχεδιασμένη για την επιχείρησή σας, με:
 • το λογότυπό σας
 • φωτογραφίες που θα επιλέξετε εσείς να φαίνονται, από το site η τα Κοινωνικά σας Δίκτυα
 • πληροφορίες για την επιχείρησή σας
 • links με τις αναρτήσεις των αγγελιών σας
Με αυτό τον τρόπο, όσοι ενδιαφερόμενοι αναζητούν εργασία μέσω της ιστοσελίδας μας, θα βλέπουν να προβάλλεται η εταιρεία σας, θα λαμβάνουν τις πληροφορίες που ψάχνουν για σας και θα ενημερώνονται για τις τρέχουσες θέσεις που ανακοινώνετε.

Λάβετε σοβαρά υπόψη:
Σήμερα οι ενδιαφερόμενοι δεν εμπιστεύονται εύκολα και προσπαθούν να δώσουν όσο λιγότερα στοιχεία μπορούν. Η κατάλληλη προβολή σας από εμάς αλλά και η συνεργασία σας με την εταιρεία μας, προσθέτει εμπιστοσύνη στους υποψηφίους και ο αριθμός των ενδιαφερόντων/βιογραφικών αυξάνεται. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην παραλείψετε το Βήμα αυτό.

Φυσικά δεν σταματάμε εδώ!
Όπως είδατε η ιστοσελίδα μας διαθέτει τομέα Εργαζομένων, εκεί που ο καθένας μπορεί να δηλώσει τις δεξιότητές του και τις ειδικότητες που αναζητά θέση εργασίας. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία μας προσθέτει σημαντικό αριθμό έτοιμων ενδιαφερομένων σχεδόν κάθε ειδικότητας, ανεβάζοντας τον αριθμό των βιογραφικών, άρα και τις πιθανότητες μιας ιδανικής επιλογής!

Βήμα 3

Με αυτούς τους τρόπους, από την πρώτη κι όλας ημέρα αρχίζουμε να λαμβάνουμε βιογραφικά.
Έμπειρο στέλεχος της Ομάδας μας, αφού συνομιλήσει προσωπικά μαζί σας και του υποδείξετε επιπλέον σημεία που θα πρέπει να έχει υπόψη:

 • απαντά 12 ώρες την ημέρα το σταθερό τηλέφωνο της αγγελίας μας, δίνοντας πληροφορίες αλλά και συγκεντρώνοντας ενδιαφερόμενους που δεν έχουν βιογραφικό
 • αξιολογεί βιογραφικά σύμφωνα με τις υποδείξεις σας
 • προχωρά σε τηλεφωνικό ή μέσω τηλε-συναντήσεων interview με τους ενδιαφερόμενους, για να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις των στοιχείων, να λάβει επιπλέον πληροφορίες, να αποσαφηνίσει σημεία, να τονίσει αυτά που επιθυμείτε να ξέρει ο υποψήφιος προ της συνάντησης που θα έχετε μαζί του, αν τελικά το αποφασίσετε.
 • σας προωθεί όλα τα βιογραφικά με σχόλια που θα σας βοηθήσουν στην επιλογή
 • κατόπιν υπόδειξής σας, καλεί εκ νέου όσους υποψήφιους επιλέξετε να δείτε και προγραμματίζει για εσάς τις συναντήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμά σας
 • αν το επιθυμείτε και αν αυτό είναι δυνατό, σας επισκέπτεται στον χώρο σας τις ημέρες των συναντήσεων, για να σας βοηθήσει στις συναντήσεις με τους υποψήφιους
Συμβουλή:

Οι πιο πάνω υπηρεσίες μας σας προσφέρονται για διάστημα το οποίο έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ μας. Παρόλα αυτά, αν από την πρώτη κι όλας ημέρα βρείτε τον κατάλληλο υποψήφιο και θεωρήσετε ότι αυτός είναι ο ιδανικός για την θέση που προσφέρετε, μην καθυστερήσετε την συμφωνία μαζί του. Οι υπηρεσίες μας θα συνεχίσουν να τρέχουν για σας όλο το διάστημα που έχουμε συμφωνήσει, προσθέτοντας ενδιαφέροντα και υποψηφίους για αυτή ή για μελλοντικές θέσεις στην επιχείρησή σας, προσφέροντάς σας την σιγουριά ότι μια ατυχής επιλογή δεν θα κοστίσει επιπλέον χρόνο ή χρήμα.

Με 3 απλά βήματα, ο Ιδανικός Εργαζόμενος γίνεται Στέλεχος της Εταιρείας σας!

Όποιο βαθμό δυσκολίας κι αν έχει η εξεύρεσή του, η σωστή προώθηση και επαγγελματική διαχείριση των στελεχών μας, προσφέρουν το αποτέλεσμα που επιθυμείτε!

Ενημερώστε μας για το προφίλ του εργαζομένου που αναζητάτε

Η TradeDesk Team από το 2010, προσφέρει υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες Hr Recruiting, για πλήθος εταιρειών ανά τον κόσμο!